Obchodní podmínky

Provozovatelem těchto stránek je
Geodézie ČS a. s.
Ostrovní 126/30
CZ-110 00 Praha 1

více informací o firmě »

Obchodní podmínky na e-shopu

Nakládání s osobními daty a jejich ochrana

S odesláním vyplněného objednávkového formuláře do informačního systému Geodézie ČS a. s. nebo při registraci do systému elektronického obchodu Geodézie ČS a. s. (dále jen GČS) potvrzujete svůj souhlas s tím, aby GČS zapracovala údaje uvedené v tomto formuláři do svého informačního systému za účelem poskytnutí případných množstevních výhod a k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování svého elektronického obchodu ve smyslu zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakékoli použití údajů je vymezené rámcem a účelem provozování elektronického obchodu, sledující zájem registrovaného zákazníka a zkvalitnění služeb provozovaných GČS. Osoba, která vyplnila objednávkový formulář se stává registrovaným zákazníkem a má právo k přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona. GČS ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona. GČS dále uvádí, že je sama výhradním zpracovatelem výše zmiňovaných údajů. GČS považuje veškerá osobní data svých zákazníků za přísně důvěrná a zaručuje se, že neumožní jejich zneužití či předání třetí osobě.

Platební podmínky

a) Platba při převzetí zboží - dobírka
b) Platba převodem na účet provozovatele

Při platbě z účtu zákazníka na účet provozovatele je nutné uvést správně variabilní symbol, kterým je číslo objednávky. V případě, že variabilní symbol na příkazu k úhradě nebude uveden korektně, nebude možné ověřit uhrazení objednávky a zboží nebude expedováno. Pro snadnější komunikaci prosíme o uvedení telefonického kontaktu. Při platbě převodem prosíme uhraďte částku na náš účet č. 3207461/0100 co nejdříve, nejpozději však do 2 dnů po obdržení oznámení o přijetí objednávky. Veškeré dodávky obsahují daňový doklad (fakturu) a dodací list, který je zároveň i listem záručním. Podle dodacího listu si po převzetí zásilky, prosím, překontrolujte její věcnou i cenovou správnost. Na požádání je možné získat i zpětně kopii daňového dokladu. Veškeré uvedené ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty pokud není uvedeno jinak. Výše daně z přidané hodnoty je stanovena příslušným právním předpisem. Přesné údaje o výši DPH jsou vždy uvedeny v daňovém dokladu. Zboží objednané prostřednictvím tohoto e-shopu je až do zaplacení zakázky majetkem jeho provozovatele.

Manipulační poplatek

Manipulační poplatek (poštovné a balné) je stanoven jednotnou sazbou 80,- Kč při objednávkách do 1000 Kč. U objednávek nad 1000 Kč se manipulační poplatek neúčtuje.

Dodací podmínky

V současné době nabízíme dodání zboží formou doporučeného balíku nebo osobním odběrem ve firemní prodejně. GČS zaručuje odeslání zboží nejpozději do 10 pracovních dní od potvrzení objednávky.

Záruční podmínky

Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Nové zboží bude odesláno v zákonné lhůtě, bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží od kupujícího. Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.