Nakladatelská činnost

Jednou z hlavních činností Geodézie ČS a. s. je kartografická nakladatelská činnost. Na trh dodáváme řadu titulů, které si našly pevné místo v přízni zákazníků. Některé z těchto mapových produktů jsou přímo tradiční a díky zpracování pomocí rozvinuté technologie digitální kartografie určují kvalitativní laťku na trhu. Tradiční je městský atlas Prahy a autoatlas ČR 1:100 000, který Geodézie ČS a. s. ve své podobě uvedla jako první.

Aktuální tituly v nabídce

Atlasy a autoatlasy

 

Praha, městský atlas

Praha, městský atlas

Nejpodrobnější atlas Prahy na trhu přináší na 218 mapových listech v měřítku 1:10 000 detailní a aktuální plán celého území hlavního města. Populární pomocník pro každého, kdo se potřebuje v Praze dobře zorientovat vychází již podeváté. Kromě podrobně zmapovaného území Prahy obsahuje detailní plán centra města, turistickou mapu a automapu pražského okolí, průjezdní plán pro motoristy, administrativní mapy, včetně kontaktů na správní úřady a mnoho dalšího. Obsah atlasu je aktualizován k září 2007.

Koupit na e-shopu »

Autoatlas Česká republika 1:100 000

Autoatlas 1:100 000

Atlas obsahuje automapu 1:100 000, v mapě jsou vyznačena místa s častým výskytem dopravních nehod a unikátní interkontinentální Sluneční cesta spojující nejvýznamnější přírodní a kulturní památky (jejich přehled s popisem je v textové části atlasu), přehled hraničních přechodů s rozsahem jejich provozu, tabulku vzdáleností, rejstřík sídel, plány 20 vybraných měst 1:10 000 a rejstřík ulic. Dále je součástí atlasu přehledná mapa kulturních památek a vybrané pohledové mapy pohoří ČR.

»

Česká republika, Slovenská republika / autoatlas

Česká republika, Slovenská republika / autoatlas

Česká část atlasu je rozdělena do tří částí. První část obsahuje rámcové informace usnadňující orientaci v atlasu. Těmito informacemi jsou obsah, vysvětlivky, klad listů s čísly pro nouzová volaní (nejen pro ČR, ale také pro všechny sousední státy) a schématická mapa ČR s kódovým označením krajů pro RZ motorových vozidel. Druhá část obsahuje automapu v měřítku 1:200 000. Mapa každoročně prochází důkladnou a pečlivou aktualizací. Silnice jsou rozděleny podle tříd, samozřejmostí jsou čísla silnic. Dále jsou v mapě uvedeny další nezbytné informace pro řidiče jako stoupání, klesání, podjezdy menší než 4,5m apod. Poslední část se zaměřuje na doplňkové informace. Mezi tyto informace patří tabulka vzdáleností, rejstřík sídel a plány 40ti vybraných měst v měřítku 1:13 000. Slovenská část atlasu má stejnou strukturu jako výše zmíněná část ČR. Veškeré texty jsou ve slovenském jazyce. První část zahrnuje obsah, vysvětlivky, klad listů s čísly pro tísňové volání (včetně sousedních států) a schématickou mapu SR. Druhá část obsahuje automapu 1:200 000 a závěrečná část obsahuje přehled hraničních přechodů s rozsahem jejich provozu, tabulku vzdáleností, rejstřík sídel a plány 22ti vybraných měst v měřítku 1:10 000.

Koupit na e-shopu »

Turistické mapy

 

Hrady a zámky České republiky

Hrady a zámky České republiky

Produkt obsahuje mapu ČR 1:500 000 s lokalizaci kreseb jednotlivých hradů a zámků; dále obsahuje brožuru s popisem jednotlivých objektů znázorněných v mapě. Obě části vlepeny do desek formátu 13 x 24 cm.

V brožuře jsou abecedně seřazeny hrady a zámky. U každého objektu je uvedeno vyobrazení, o jaký typ památky se jedná (hrad, zámek), zda-li je nebo není národní kulturní památka (NKP), vlastník a umístění na mapě (pomocí rejstříkovací sítě). Dále je uvedena stručná historie objektu. Mapová část je v měřítku 1 : 500 000. Hlavní částí mapy je vyobrazení nejdůležitějších hradů a zámků ČR (více než 200 objektů, popsaných a vyobrazených v textové části). Méně známé a historicky významné objekty jsou zobrazeny pouze zjednodušenou značkou pro jednotlivé typy objektů (zřícenina hradu, klášter, kostel) - tyto objekty jsou abecedně seřazeny na konci první části, pouze s odkazem na umístění v mapě. V bližším okolí hranic jsou vyobrazeny hrady a zámky sousedních států.

Koupit na e-shopu »

Rozhledny České republiky

Produkt obsahuje mapu ČR 1 : 500 000 s lokalizací téměř 250ti rozhleden - většina z těchto rozhleden je v mapě vyznačena jejich kresbou, ostatní značkou. Mapa dále obsahuje textovou část s popisem objektů znázorněných v mapě, významné objekty jsou doplněny obrázkem.

»

Krkonoše / turistická mapa - zimní

Krkonoše / turistická mapa - zimní

Lyžaři tu najdou označené všechny cesty, po kterých se dá jet na lyžích, plány běžeckých tratí (Mísečky, Harrachov, Benecko), sjezdové tratě s barevným odlišením obtížnosti. Pro bezpečný pohyb po horách je důležité označení cest, které jsou v zimě zakázány nebo je jejich používání omezeno (v případě nepříznivých klimatických podmínek) a cesty, které jsou uzavírány (lavinové nebezpečí). Z hlediska bezpečnosti je důležitý i zákres lavinových drah, který je provedený podle posledního stavu ve spolupráci s odborníky, kteří provádějí vyhodnocování aktuální sněhové a povětrnostní situace, systematicky sledují všechny spadlé laviny, popisují je a dokládají fotografickou dokumentací (příkladem je snímek spadlé laviny na severním svahu Kozích hřbetů uvedené na zadní straně zimní mapy). V textové části jsou popsány zimní podmínky Krkonoš, doplněny o podrobné orientační plány Harrachova, Pece pod Sněžkou a Špindlerova mlýna, navíc jsou v mapě i panoramatické mapy Krkonoš z jižní i severní strany. Textová část je přeložena i do němčiny.

Zajímavá je i část věnovaná navigaci v horách pomocí přístrojů GPS. V mapové části je zobrazena síť WGS-84, podle které lze určit polohu vyčtením souřadnic. V textové straně najdeme vyobrazený jeden z typů přístrojů GPS a stručně popsaný princip kosmické navigace, na kterém pracují. Ti, kteří budou chtít přístroje GPS v Krkonoších vyzkoušet, nechť si přečtou 6 základních bodů, které formulovali členové Horské služby. Měli možnost přístroje v terénu prověřit (ty jim byly firmou Geodézie ČS zapůjčeny) a stanovit rady pro bezpečné používání tohoto zajímavého přístroje v prostředí Krkonoš.

Koupit na e-shopu »

Kempy České republiky

Kempy České republiky

Mapa v měřítku 1:500 000 obsahuje dva druhy schématických značek pro kempy – členy živnostenského společenstva a nečleny. U každé značky je uveden název kempu. Pro členy bylo vyhrazeno místo na přední straně mapy, kde jsou popsány včetně přiřazení kategorie standardu ubytovacích služeb. Pro jednotlivé kempy je uvedena kontaktní adresa, telefonní číslo, případně webové stránky a provozní doba. Dále je u každého kempu uvedený typ poskytovaného ubytování, vybavenost kempu a sportovní možnosti. Z druhé strany mapy jsou popsány kempy, které nejsou členy živnostenského společenstva,

Koupit na e-shopu »

Vodácké a rybářské mapy

 

Vodácká mapa Vltava

Vltava / vodácká mapa

Mapa obsahuje kompletní vodácké informace: tj. říční kilometráž, označení nebezpečných úseků, odkazy na detailní schéma jezů, poskytující přehled o možnosti přenášení či sjíždění. Kromě toho má mapa klasický turistický obsah, tedy značené turistické trasy, možnosti občerstvení, ubytování, turistické zajímavosti apod. Výřezy plánů center měst (Český Krumlov, České Budějovice a Hluboká nad Vltavou) poskytují podrobnější představu o turistické infrastruktuře a kulturních zajímavostech proplouvaných měst. Doprovodný text s popisem toku charakterizuje postupně průběh toku řeky s odkazem na mapu. Zdůrazňuje nebezpečná místa nebo upozorňuje na zajímavosti nejbližšího okolí řeky. Součástí textové části jsou i důležitá telefonní čísla (Policie ČR, Hasiči, Zdravotní záchranná služba apod.), odkazy na nejvýznamnější kulturně historické zajímavosti v okolí řeky a popis turisticky zajímavých míst.

Koupit na e-shopu »

Jižní Čechy / rybářská mapa

Jižní Čechy / rybářská mapa

Toto vysoce kvalitní mapové dílo z Geodézie ČS je nejen dobrým atlasem pro orientaci v terénu. Popisuje rybářské revíry, kde se dá při splnění jistých pdomínek rybařit. Obsahuje vyobrazení svazových i soukromých revírů a nejen to, je zde v rejstříku uveden i popis revíru. Obsahuje hodnocení kvality rybí obsádky.

Koupit na e-shopu »

Jižní Čechy / rybářská mapa

Východní Čechy / rybářská mapa

Toto vysoce kvalitní mapové dílo z Geodézie ČS je nejen dobrým atlasem pro orientaci v terénu. Popisuje rybářské revíry, kde se dá při splnění jistých podmínek rybařit. Obsahuje vyobrazení svazových revírů a nejen to, je zde v rejstříku uveden i popis revíru. Obsahuje hodnocení kvality rybí obsádky.

Koupit na e-shopu »